Kommune: Sag om omsorgssvigt har fået konsekvenser

Tønder Kommune erkender alvorlige fejl og mangler i sag, men afviser, at der er tale om en ny Tønder-sag.

Allerede før sommerferien fik sagen, der i aften bliver omtalt i TV2-dokumentaren konsekvenser. To chefer indenfor børnesagsbehandling er efter sagen ikke længere tilknyttet Tønder Kommune, og samtidig er der ifølge kommunen blevet tilført flere ressourcer til sagsbehandling indenfor familie-området.

- Uden at komme ind på enkeltheder i den konkrete sag vil jeg gerne sige, at helt generelt har sagsbehandlingen været meget mangelfuld, og jeg er ked af, at der er gået så lang tid, før familien har fået den hjælp, den har brug for, siger Tønders borgmester Laurids Rudebeck.

Borgmesteren afviser dog, at der trods mistanken om seksuelle overgreb mod den i dag 14 årige pige, er tale om en ny Tønder-sag. Ifølge kommunen giver politiets undersøgelser heller ikke noget grundlag for at antage det.

-Familien har nu fået hjælp og støtte. Det har Ankestyrelsen også bekræftet. Men jeg erkender blankt, at vi har været alt for længe om at sætte ind med den nødvendige hjælp. Det er meget beklageligt og derfor har forløbet også fået så alvorlige personalemæssige konsekvenser, siger Laurids Rudebeck .

Tønder Kommune medvirker ikke selv i dokumentarprogrammet på TV2.

Ifølge Laurids Rudebeck sker det på grund af den lovbestemte tavshedspligt og af hensyn til familiens tarv.