TV der bevæger dig

Kommune vil spare skraldespandene væk

Nu bliver det sværere at slippe af med affald i Aabenraa Kommune, hvor godt hver tredje skraldespand bliver fjernet.

Der bliver længere mellem skraldespandene i Aabenraa Kommune

I disse uger fjerner kommunen en del af de kommunale affaldsstativer over hele kommunen. Det er dog fortrinsvis de skraldespande, der benyttes mindst, som bliver taget væk.

Færre skraldespande er lig med en besparelse på 278.000 kroner på budgettet og selv om der bliver længere mellem skraldespandene, tror kommunen ikke, at det giver større problemer.

Det er omkring 200 skraldespande, der enten bliver helt fjernet eller flyttet,  og går det, som Aabenraa Kommune forventer, kan borgerne sagtens finde ud af at tage affaldet med hjem.

Principperne er, at Drift & Anlæg fjerner de stativer, der erfaringsmæssigt er benyttet mindst. Det vil f.eks. sige på nogle rastepladser, i grønne områder og på grundejerforeningers arealer. Nogle steder bliver flere små skraldespande i et lokalområde erstattet af én større, mere centralt placeret.

- Skraldespande skal stå dér, hvor der genereres meget affald, f.eks. i bymidterne, ved strande og events, hvor der er mange mennesker samlet, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune, Bent Sørensen.

Flere andre kommuner har valgt at gøre det samme som i Aabenraa Kommune. Det gælder også i Tønder Kommune, hvor det har vist sig, at borgerne nu er blevet langt bedre til at rydde op efter sig.