TV der bevæger dig

Kystdirektoratet opgiver Rømø

Den globale opvarmning slider på digerne ved vestkysten. På Rømø vil det koste 15 millioner kroner at forstærke digerne. Men det kan ikke betale sig, siger den kysttekniske chef i Kystdirektoratet. Der er kun enkelte gårde og nogle enge, hvor der græsser får.

00:28

Gennembrudt dige ved Vadehavet fra seneste stormflod.

1 af 2

Kystdirektoratet har beregnet, at hvis vandet stiger en halv meter som følge af den globale opvarmning, så vil stormfloder forekomme med fem til femten års mellemrum mod tidligere 100 års mellemrum. Derfor bør digerne gøres højere for at yde tilstrækkelig beskyttelse, siger Kystdirektoratet til P4 Syd.

Nej til højere dige

I dag bringer Morgenavisen Jyllandsposten en reportage fra Rømø, hvor digelaget for flere år siden søgte staten om og dengang Skærbæk Kommune om bevillinger til at forhøje diget med en meter, så havet kan holdes ude. Traditionelt har det været staten og kommunerne, der har betalt for digerne.

Anmodning er afvist. Kystdirektoratets kysttekniske chef, Per Sørensen, anbefaler, at der intet bliver gjort ved diget på Rømø, uanset udsigten til stigende vandstand. Diget har herefter en levetid på 15-30 år.