Lærer får nedsat staf for vold mod ni elever på tysk skole i Tønder

Lærer får i landsretten en lidt mildere straf end i byretten, og han undgår udvisning af Danmark.

En tidligere lærer på den tyske skole i Tønder er torsdag blevet idømt fængsel i ni måneder for vold mod flere elever.

Vestre Landsret har besluttet at gøre seks måneder af straffen betinget, mens tre måneder er ubetinget.

Resultatet af sagen er mildere end den tidligere dom fra byretten i Sønderborg, som i november sidste år idømte læreren fængsel i et år.

Læreren begik vold mod ni elever, ofte i form af halsgreb, fastslår landsretten.

I andre situationer er der sket frifindelse for vold efter straffeloven. Det gælder, hvor den 41-årige lærer var tiltalt for at have taget hårdt fat i armen på børn eller for at have trykket en elev hårdt på skuldrene for at holde ham nede i en stol.

I en periode på fem år må læreren ikke beskæftige sig med børn under 18 år hverken erhvervsmæssigt eller i forbindelse med organiserede fritidsaktiviteter, har landsretten bestemt. 

Til gengæld får læreren, der er tysk statsborger, fortsat lov til at opholde sig i Danmark. Han frifindes for anklagemyndighedens påstand om udvisning.

En række udsagn fra forskellige elever om deres oplevelser med læreren findes af landsretten troværdige.

Gennem to år begik læreren vold mod børn på Ludwig Andresen Schule. De var op til ni år gamle.

At to tredjedele af straffen gøres betinget skyldes ifølge landsretten mandens "særdeles gode personlige forhold".