TV der bevæger dig

Landboturister skal beskyttes mod gyllelugt

Hørmen fra grise, køer og især heste tiltrækker landboturister, men de skal beskyttes mod, at lugten bliver alt for skrap.

03:56

Campisterne må ikke få alt for skrap landluft.

1 af 2

Det har Tønder Kommune statueret et eksempel på.

Familien Nickel og Jens Jensen drivet Danmarks mindste campingplads i Daler mellem Højer og Tønder på deres nedlagte husmandssted, og efter et besøg i Holland fik de inspiration til at investere mere i landboturisme. De brugte en million kroner på at modernisere pladsen med blandt andet bade- og opholdsrum, så den kan rumme 30 campister.

I 2004 fik Tønder Kommune en ansøgning om at udvide campingpladsen, og umiddelbart så kommunen ingen problemer i det.

Otte år senere har ejerne af Daler Camping fået afslag på at udvide campingpladsen.

Ansøgningen blev væk i nogle år, men da den atter dukkede op, foretog sagsbehandlerne grundige studier af retningslinjer for forebyggelse af miljøkonflikter i Tønder Kommune.

En campingplads hører under begrebet spredt bebyggelse, og den må ikke udvides, hvis der er mindre end 500 meter til husdyrproduktion. Det krav kan af gode grunde ikke opfyldes, da campingpladsen er omgivet af landbrug.

Kommunen vil sikre sig imod, at beboerne på campingpladsen klager over hørmen fra husdyrene.

Stop fotr landboturisme

Afgørelsen kan stoppe udvikling af landboturisme i Danmark, hvis andre kommuner begynder at fortolke miljøreglerne som i Tønder.

Center for Landdistriktsforskning under Syddansk Universitet i Esbjerg fastslog i en stor undersøgelse sidste år, at landboturismen giver store muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser i landdistrikter.

Forskerne nåede frem til, at kun en procent af landbrugerne er engageret i landboturisme, der bidrager med 40 millioner kroner af omsætningen i turistbranchen. Tallene var baseret på 2007.

Landsforeningen Dansk Landoturisme arbejdet med støtte fra Landboforeningerne på at udvikle landboturismen. Medlemmerne af foreningen investerer blandt andet i at bygge ferielejligheder på deres ejendomme.