Landbruget ødelægger fuglelivet

Siden 1988 har Tøndermarsken været fredet af hensyn til fuglelivet. Alligevel bliver der stadig færre ynglefugle i området på grund af den intensive landbrugsdrift.

Sagen om Tøndermarsken punkt for punkt. Udfærdiget af Ritzau:   

 * Siden 1988 har Tøndermarsken været fredet af hensyn til fuglelivet, som omfatter en række sjældne arter.
 * Trods fredningen bliver der stadig færre ynglefugle i området på grund af intensiv landbrugsdrift.
 * I 2001 indgår Fødevareministeriet en række frivillige aftaler med Tøndermarskens landmænd, der får tilbudt penge for at skabe mere fugtige fuglevenlige områder. Det betyder, at de ikke må afvande jorden.
 * I 2003 kritiserer EU-Kommisionen Danmark for ikke at passe godt nok på Tøndermarsken og dermed overtræde flere EU-direktiver.
 * Senere samme år sætter fødevareministeren prisen op, så landmændene nu kan få 2000 kroner pr. hektar, hvis de undlader at dræne jorden. Det får langt flere landmænd til at gå med i aftalen.
 * I 2007 udløber aftalen. Nu kan landmændene kun få 850 kroner pr. hektar, og de fleste afvander derfor igen.
 * Både Dansk Ornitologisk Forening og Naturfredningsforeningen har bedt EU-Kommissionen gå ind i sagen igen for at presse den danske regering til at passe bedre på Tøndermarsken.
 * I september 2009 indgår Tønder Kommune og Miljøministeriet en aftale, der betyder, at kompensationen bliver hævet, så landmændene nu får 1400 kroner pr. hektar, de undlader at dræne.
 * De fleste landmænd siger dog nej. I 2010 var kun 274 hektar omfattet af ordningen Det drejer sig overvejende om offentligt ejede arealer og de såkaldte legatjorde, som administreres og udlejes af Tønder Kommune. Tidligere, da erstatningen var større, var 747 hektar af området omfattet af de frivillige aftaler om at lade vandet stå på jorden til gavn for fuglelivet.
 * EU-Kommissionen har sendt en begrundet udtalelse til Danmark - sidste skridt før en egentlig retssag. Regeringen mener ikke, der er noget at komme efter.
 * Miljøministeren lovede sidste år Folketingets miljø- og planlægningsudvalg at undersøge mulighederne og konsekvenserne af at gennemføre tiltag, herunder en evt. fredning, der sikrer en forbedring af beskyttelsesniveauet.
 * Rapporten er nu klar i et udkast, der har været til høring. Udkastet blev mandag offentliggjort af Tønder Kommune.