Landmænd kommer i miljø-klemme

Tønder Kommune vil have et møde med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om administration af husdyrloven.

Misvisende beregninger fra Miljøstyrelsen kan være årsag til, at landmænd i Tønder Kommune kommer i klemme. Det advarer Tønder Kommune nu om i en henvendelse til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Forkert grundlag

- Hvis vi skal følge Miljøstyrelsens udmelding, vil det i fremtiden blive meget svært for landmænd i området nord, vest og nordvest for Skærbæk at få lov til at gennemføre udvidelser. Det vil være en urimelig situation, for efter vores opfattelse hviler Miljøstyrelsens udlægning på et forkert grundlag. Derfor har vi nu henvendt os til Christiansborg, oplyser formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Bo Jessen.

Når kommunen behandler en ansøgning om udvidelse efter husdyrloven, skal kommunen bl.a. vurdere på, om nitrat-udledningen til Vadehavet kan skade miljøet. Derfor skal antallet af dyr pr. hektar indgå i vurderingen. Det kalder man for dyre-trykket, og hvis det er steget med over fem procent siden 2007, skal kommunen stille yderligere krav, som i yderste konsekvens kan betyde, at landmanden ikke får mulighed for at udvide.
.

Uenighed

- Man kan selvfølgelig altid diskutere, om det er fair. Men i det konkrete tilfælde er problemet, at Miljøstyrelsen angiver, at dyretrykket er steget med otte procent siden 2007. Det er korrekt, at stigningen i en mindre del af oplandet til Vadehavet er over fem procent, men man skal naturligvis se på udviklingen i hele oplandet. Og så er virkeligheden, at dyretrykket kun er steget med 2,83 pct., siger udvalgsformanden Bo Jessen.

Derfor forsøger kommunen nu at få et møde med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, så konsekvenserne for landbrugserhvervet i Tønder Kommune kan drøftes politisk