TV der bevæger dig

Landsbyer får en pedel

Tønder Kommune vil nu oprette job som landsbypedeller til ledige over 55 år, der har krav på et seniorjob.

02:05

Formand Borgerforeningen Tranen, Møgeltønder, Jens Nissen: - Det er en god ide, at vi får hjælp og vi også skaffer job.

1 af 2

I første omgang skal der ansættes fem pedeller, der skal samarbejde med lokalrådene i kommunen. De kan pleje grønne områder og bistå med foreningsarbejdet i landsbyerne.

Kommunen har i dag 19 i seniorjob, men det kniber med at skaffe meningsfyldt arbejde til flere i den kommunale forvaltning.

Imidlertid har de mindre bysamfund brug for hænder, der kan medvirke til at skabe liv i de små samfund.

Reglerne om seniorjob

Udløber din dagpengeret tidligst fem år før, du når efterlønsalderen, har du ret til et seniorjob, når din dagpengeret er udløbet. Det er en betingelse for din ret til et seniorjob, at du:

? fortsat er medlem af en a-kasse

? fortsat indbetaler efterlønsbidrag

? vil kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når du når efterlønsalderen, det vil sige du vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen.

Når du er ansat i et seniorjob, er der ikke krav om, at du skal være aktivt arbejdssøgende. Du skal dog stadigvæk stå til rådighed for henvist arbejde, og du skal derfor forsat have et aktivt CV på jobnet.

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen.