Mand fra Rømø fik kæmpe-regning

Nils Offersen ville rydde op på sit forhenværende deltids-landbrug. Han ville gøre det rigtigt og anede ikke, at det skulle koste over 36.000 kroner.

I et gammelt køleskab opbevarede Offersen nogle kemikalier frostfrit. Herunder en dunk med lidt Parathion, der viste sig ikke at være helt tæt. Men nu skulle der ryddes op, så Offersen tapede sit køleskab forsvarligt til med gaffa-tape og kørte til genbrugsstationen på øen.

Over til fastlandet

Rømø genbrugsstation er ikke godkendt til at modtage kemikalie-rester som dem, Offersen havde med. Derfor blev han bedt om at køre over dæmningen til genbrugsstationen i Skærbæk.

Personalet på stationen i Skærbæk fik en nøje angivelse af køleskabets indhold, og efter personalets anvisninger blev køleskabet læsset af. På vej hjem blev Offersen kontaktet af personalet fra genbrugspladsen, der igen spurgte til indhold og mængde i køleskabet. De ville nok tage kontakt til  Beredskabstjenesten.

Et par uger efter varslede Tønder Forsyning, at de forbeholdt sig ret til at sende en regning for oprydningen.

Her er regningen

Regningen løb op i knap 29.000 kroner plus moms, altså mere end 36.000 kroner.

Hverken Nils Offersen eller konsulent Solveig Kappel fra Sønderjysk Landboforening synes, at det her er rimeligt. Derfor har de klaget over regningen, men indtil nu uden resultat.

Hvad gør man så?

- Vi synes for det første, at man ikke skal straffes for at aflevere kemikalier på rette sted. Det kan heller ikke være rigtigt, at myndighederne kan vælge at sende et helt kavaleri og herefter blot sende regningen videre. Nils Offersen har fulgt sund fornuft, der også svarer til anvisningerne i Tønder Kommunens regulativ for affaldshåndtering, siger konsulent Solveig Kappel fra Sønderjysk Landboforening.

Det er alene Tønder Forsyning, der kræver penge for deres indsats, mens Bredskabsstyrelsen har udført deres arbejde i henhold til beredskabsloven.

Beredskabsstyrelsens virksomhed er, som fastlagt i beredskabslovgivningen, offentligt finansieret, og der er ikke i  fastsat en hjemmel til at opkræve betaling for ydelser omfattet af Beredskabsloven. De af Beredskabsstyrelsens assistancer som omfattes af beredskabsloven, stilles derfor vederlagsfrit til rådighed for samfundet.

Se billeder her

Her kan du læse artiklen fra maj - og se billeder fra indsatsen.

TV SYD artikel fra maj - ARtikel fra 25. maj 2010 om Parthion i køleskab