Med kørestol i kirke

Guds ord forkyndes for alle i kirken - men det er ikke alle, der har lige let adgang til at høre det.

Brosten, trappesten og perlegrus gør det svært for kørestolsbrugere at komme i kirke.

Det ved Allan Filt alt om. Han sidder i kørestol, og er afhængig af sin kones hjælp, når han vil til kirkekoncert eller gudstjeneste.

- Det er uværdigt, at man på den måde kommer i centrum netop omkring moget så privat som ens tro og ens eget forhold til Gud, når man skal slæbes ind i kirken med kørestol og det hele, fortæller Allan Filt, der er lammet efter et trafikuheld.

Rampen for stejl

I dag var han til højmesse i Møgeltønder Kirke. Og det gik nogenlunde - men både perlegruset og rampen voldte ham store problemer.
- Den du'r jo ikke, den er alt for stejl, så jeg kan ikke selv køre ned ad rampen, men er henvist til, at min kone eller en anden kan hjælpe mig,

Tilgængelighed

Socialdemokraternes kirkeordfører, MF'eren Karen Klint fra Bredballe, fulgtes med Allan Filt i kirke i dag. Hun appellerer til de lokale menighedsråd og kirker om at forbedre kirkernes tilgængelighed.
- Jeg er fuldt ud klar over, at der ofte er tale om gamle bygninger fra en helt anden tid, men det bør ikke blive en undskyldning for ikke at gøre noget, at kirken er underlagt skrappe krav fra både Nationalmuseum og fredningsmyndigheder, mener Karen Klint.

Hun håber, at også kirkerne vil tage spørgsmålet om tilgængelighed alvorligt og dermed sikre handicappede medborgeres ligestilling. Også Dansk Folkepartis handicapordfører, Tina Petersen, ønsker bedre forhold for handicappede kirkegængere.

Kun få søger støtte

Hun har netop bedt kirkeminister, Birthe Rønn Hornbech, V, sørge for, at de danske folkekirker har handicapvenlige adgangsforhold, så også kørestolsbrugere kan komme i kirke.
Ifølge Tina Petersen benytter kun ganske få folkekirker sig af muligheden for at søge om støtte til handicapforbedrende ombygning. 
- Det er jo en rædselsfuld tanke, at man ikke kan komme ind til en gudstjeneste, fordi man sidder i kørestol. Det kan vi ikke være bekendt, at byde handicappede borgere, siger hun.
Hun henviser til FNs handicapkonvention, som Danmark har underskrevet, som sikrer, at der ikke må diskrimineres mod handicappede. Der skal altså sikres alle mennesker lige muligheder, uanset eventuelle handicaps.
- Derfor skal vi også have gjort kirkerne mere handicapvenlige, siger Tina Petersen. Tina Petersen mistænker dog på ingen måde kirkerne for ikke at ville have kørestolsbrugerne ind.
- Jeg tror simpelthen ikke kirkerne har været opmærksomme på de muligheder der er, for at søge støtte. Derfor er det godt, at der nu er blevet stillet spørgsmålstegn ved hvor handicapvenlige kirkerne er, så vi kan få løst problemerne, siger Tina Petersen.