TV der bevæger dig

Miljø-kaos i grænselandet

Groteske forskelle i danske og tyske myndigheders opfattelse af, hvornår et vandløb er naturligt eller bare en afvandingskanal. Går ud over os, siger danske landmænd.

01:32

Grænsevandløbet her er naturligt på dansk side og kunstig på tysk side

1 af 2

02:34 Luk video

Danske landmænd må leve med meget restriktive miljøkrav, fordi danske vandløb skal være "naturlige" - tyskerne derimod har kaldt de fleste af deres vandløb kunstige og slipper dermed for strenge krav.

90 % af vandløbene på den danske side af grænsen er klassificeret som "naturlige", mens tyskerne har valgt at klassificere 90 % af vandløbene på deres side som "kunstige" eller "stærkt modificerede".

Og det selvom EU-reglerne er de samme.

Forskellene bliver sat i relief ved et vandløb øst for Tønder - vandløbet danner grænse mellem Danmark og Tyskland - på dansk side er vandløbet klassificeret som "naturligt", mens det opå tysk side er målsat som helt "stærkt modificeret".

Hvis et vandløb klassificeres som "naturligt", skal myndighederne sikre god økologisk tilstand i vandløbet.

Dansk landbrug mener, at danskerne "dukse-rolle" i EU vil betyde at store landbrugsarealer vil forsumpe.