Miljøets fallit i Tønder-marsken

Regeringens forsøg på at redde fuglene i et af landets vigtigste fugleområder med frivillige aftaler med landmændene har spillet totalt fallit. Og en EU-retssag mod Danmark rykker tættere på end nogensinde.

Det siger Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) efter nye tal er kommet fra Fødevareministeriet. Tallene viser, at kun ganske få landmænd vil lave frivillige aftaler om ikke at dræne området og dermed give fuglene bedre vilkår for at trives.

Heller ikke Tønder Kommunes bestræbelser på som miljø-myndighed at lave aftaler med sine forpagtere er nogen succes. Kun to tredjedele af kommunens jord er der lavet frivillige aftaler om, og kun ni procent af de private landmænd vil lave aftaler.

Skandale

- Det er en skandale for de frivillige aftaler, som regeringen nu i årevis har holdt EU-Kommisionen hen med som påstået løsning på problemerne, siger formanden for Dansk Ornitologisk Forening, Christian Hjorth.

Han peger på, at Danmarks Miljøundersøgelser netop med en stor ny rapport over 35 års fugletællinger også har slået fast, at der skal varige løsninger til.

- Nu skal miljøministeren i arbejdstøjet. Om det skal være med en ny fredning eller med opkøb af jord, må ministeren afgøre. Nogle få landmænd må ikke længere spænde ben for forvaltningen af så vigtigt et naturområde, siger han.

EU bliver underrettet

DOF vil ligesom DN videregive de nye tal til EU-Kommisionen, hvis regeringen ikke selv gør det. Begge foreninger peger på, at der er brugt 80 millioner kroner de sidste 20 år uden, at naturen har fået noget ud af det.

- Det er dybt problematisk, at der nu kun er indgået frivillige aftaler om en tredjedel af de allermest centrale arealer. Det her gigantiske hul i forvaltningen skal løses politisk, ellers rykker en EU-retssag mod Danmark meget tæt på, siger biolog Bo Håkansson fra DN.