Millioner til nye stier i marsken

16,5 millioner kroner fra Nordea-fonden skal skabe spændende og lærerige formidlings-aktiviteter i forbindelse med anlæggelsen af nye ruter og stier i Tøndermarsken.

Tøndermarsk Initiativet arbejder for at gøre det endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i marskområdet. Initiativet er et partnerskab mellem Realdania, A.P. Møller Fonden og Tønder Kommune, men nu bidrager endnu en fond økonomisk til de ambitiøse planer for området - nemlig Nordeafonden.

Et af Initiativets konkrete tiltag er at anlægge og afmærke nye ruter og stier, så marsken bliver mere tilgængelig for alle med lyst til at udforske området til fods eller fra cykelsadlen. 
I projektet arbejdes der med en række kernefortællinger, som Tøndermarsken i forvejen indeholder, men som kan formidles meget bedre, end det er tilfældet i dag.

Netop formidlingen af marskens kultur, natur og historie styrkes med støtten fra Nordea-fonden, som har øremærket uddelingen til aktiviteter, støttepunkter og oplevelser, der på forskellig vis formidler Tøndermarskens historier.

Nye ruter og stier i Tøndermarsken