TV der bevæger dig

Munke bringer øl til Løgumkloster

En nydannet munkeorden vil i aften vandre til Løgum Kloster fra Nørre Løgum Kirke. De bringer munke-øl med sig, som der vil være mulighed for at smage på.

05:30

Billedet her er fra sidste års optog. Foto: Erik Egvad Petersen, Nordisk Naturfoto.

1 af 2

Den 13-mand store munkeorden Løgumkloster Klokke Orden vil vandre turen i aften klokken 19 i autentiske munkekuttere. Øllet skal bringes ind til Gøglerstatuen, hvor munkeordenen lokker med liflig og perleduggende munke-øl.

Turen i dag er for at mindes historien. En lignende tur fandt sted for 840 år siden, hvor 12 munke og en abbed drog sydpå på Seem Kloster for at danne et kloster. Da de mødte øvrigheden ved Nørre Løgum Kirke, fik de anvist stedet, hvor Løgumkloster ligger i dag.

 

HISTORIE

Klostret er grundlagt af indvandrede cisterciensermunke i 1173.

Efter klostergodsets sekularisering 1548 blev Løgumkloster sæde for amtsadministrationen hvortil hertug Johan Adolph Holsten-Gottorp i 1614 opførte "Slottet".

I 1973 havde klostret 800-års jubilæum.

 

Mere kultur