Nationalpark begrænser ikke landbruget

Nationalpark Vadehavet er ikke en trussel mod landbruget, fastslår Bent Poulsen (V), der er formand for nationalparken.

- Nationalparkens bestyrelse har ingen myndighed til at påtvinge landbrug og fiskeri noget. Her gælder alene de tilladelser og bestemmelser, den enkelte landmand har fået af de kommunale myndigheder, eller som er udstukket fra statsligt hold, siger han til landboforeningen LHN?s nyhedsmagasin.

Bent Poulsen henviser til bekendtgørelsen for Nationalpark Vadehavet, som klart siger, at der ?fortsat skal kunne drives og udvikles landbrug i nationalparken?.

Kun en meget beskeden del af den 146.000 ha store nationalpark er landbrugsjord, mens resten er vand.