TV der bevæger dig

Ny plan vil beskytte naturen

Marsk og moser, bakker og ådale, heder og søer. Naturen i det syd- og sønderjyske har noget at byde på, og med den nye plan for Danmarks natur, der bliver offentliggjort i dag, skal de varierede og folkekære landskaber beskyttes og udvikles bedre.

I dag er Naturplan Danmark blevet en realitet, og det glæder Danmarks Naturfredningsforening, der længe har presset på for en helhedsorienteret indsats for at bevare og styrke naturen.

- Vi har en smuk og varieret natur i det syd- og sønderjyske med bakket morænelandskab mod øst og stemningsfyldt marskland i vest. Det er enestående kvaliteter, som vi gerne vil værne om, og derfor er vi positive over for Naturplan Danmark, siger samrådsformand for Danmarks Naturfredningsforening i Syd- og Sønderjylland Birger Marcussen.

I Syd- og Sønderjylland ser Danmarks Naturfredningsforening blandt andet en mulighed for at få styrket naturværdierne ved blandt andet at knytte Vidå-systemet sammen med den østlige del af landet.

- Det kan vi for eksempel gøre ved at hæve vandstanden i Ulvemosen ved Tinglev eller lade naturen strømme frem via ådalene omkring Gram Å og Nørre Å, foreslår Birger Magnussen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Mest sete på tvsyd.dk