TV der bevæger dig

Ny rapport: Fortsat fejl i Tønders børnesager

En ny rapport viser, at der fortsat er problemer med håndteringen af børnesager i Tønder Kommune.

En rapport fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsens Task Force viser, at Tønder Kommune har haft store problemer med håndteringen af udsatte børn og unge. På en henvendelse fra Tønder Kommune har Socialstyrelsen og Ankestyrelsen undersøgt sagsbehandlingen på børn- og ungeområdet.

Som en del af analysen, har Task Forcen gennemgået 20 sager om børn og unge med særlig behov for støtte, og i hele 13 af de sager vurderer Ankestyrelsen, at der har været ”særligt problematiske forhold”. Det kan være forkerte faglige vurderinger, gentagne overtrædelser af loven samt passiv sagsbehandling, fremgår det af rapporten.

Samtidig viser gennemgangen af sagerne, at der i 11 ud af de 13 sager, hvor der er truffet afgørelse om foranstaltninger, ikke er overholdt de lovmæssige krav.

Du kan her se, hvorfor Task Forcen vurderer, at der har været problematiske forhold. Artiklen fortsætter under billedet.

Derfor modtager Tønder Kommune kritik i 13 sagsbehandlinger.

Rapporten anerkender, at Tønder Kommune har gjort en indsats for at optimere indsatsen på området, men at sagsbehandlingen ikke fungerer optimalt.

- Kommunen har udfordringer i forhold til implementering og forankring af de overordnede strategier og politikker. Det fremgår således af den samlede analyse, at der er uoverensstemmelse mellem strategier og politiker og den daglige praksis, fremgår det af rapporten.

Task Forcen anbefaler, at kommunen udarbejder relevante retningslinjer og prioriterer faglige ledelsestilsyn samt retter op på mangler i sagsmålingen.

Undersøgelsen fra Socialstyrelsen kommer efter, det kom frem, at Tønder Kommune i 2015 svigtede i en konkret sag med en pige. Det førte til, at fagchef Henrik Mølholm blev fyret, og direktøren for området, Viggo Christensen, blev fritaget for arbejde og siden sendt hjem med løn. Herefter satte Tønder kommune gang i en intern stikprøveundersøgelse som viste problemer i flere sager. Kommunen har tilført flere ressourcer til børn- og ungeområdet og er nu i gang med et udviklingsarbejde sammen med et Task Force fra Socialstyrelsen. Rapporten tager altså udgangspunkt i børnesager, før kommunen lavede disse tiltag.

Tilbage i 2005 blev kommunen kendt for den såkaldte Tønder-sag, hvor myndighederne ikke greb ind i en sag, hvor en pige i flere år blev seksuelt misbrugt til trods for underretninger fra offentligt ansatte og borgere.