TV der bevæger dig

To nye boringer skal fjerne pesticider

To nye boringer skal fjerne sprøjtegifte fra drikkevandet i Rørkær-Jejsing øst for Tønder. Embedslægen siger, at vandet ikke er farligt at drikke, men anbefaler en løsning hurtigst muligt.

Vandværket i Rørkær er bygget i 1938. Foto fra hjemmeside.

Forureningen med pesticid-rester i drikkevandet blev opdaget i september. Målinger viste, at der var dobbelte så meget pesticid-rester i vandet som tilladt. Vandværket besluttede derfor at tage de to mest belastede ud af drift.

Borgermøde

Forbrugerne indbydes til borgermøde om vandet næste torsdag. Her vil de blive orienteret om, at bestyrelsen for vandværket har sat arbejdet med at lave to nye boringer igang.

Tønder Kommune har accepteret, at arbejdet går igang - også selv om den normale klagefrist ikke er overholdt.

Er blevet bedre

De seneste analyser viser, at vandet fra Rørkær-Jejsing Vandværk er blevet bedre. Men der er stadig rester af sprøjtemidlerne Bentazon og BAM i vandet.

Ved de første målinger var koncentrationen af pesticider omkring det dobbelte af grænseværdien på 0,10 mikrogram pr. liter.

Allerede i september vurderede embedslægen, at der ikke er nogen akut sundhedsfare ved at drikke vandet trods overskridelsen af grænseværdien. Ifølge nye oplysninger fra embedslægen kan vandet fortsat drikkes uden risiko, men embedslægen anbefaler, at der hurtigst muligt tages initiativ til at sikre en bedre vandkvalitet.

Vandværket er et privat andelshavende. De to vandværker blev bygget i 1930'erne og blev sammenlagt i 1987 med en fælles bestyrelse. Og en fælles vandledning som dækker områderne:
Rørkær-Tidsholm-Jejsing-Hostrup-Solderup- Solderupmark-StoreTønde-Noldemark.