TV der bevæger dig

Ombudsmanden kritiserer Tønder igen

Folketingets ombudsmand kritiserer Tønder Kommune for at sylte en sag om miljøgodkendelse til et landbrug.

Ombudsmanden tog sagen op af egen drift efter at have læst om den på tvsyd.dk.

Svineproducenten Jørn Andersen, Tønder, har ventet i mere end tre år på at få en byggetilladelse.

Fra 7. juni 2007 til 20. november 2008, altså i knap halvandet år, rørte kommunen ikke en finger for at behandle ansøgning fra Jørn Andersen.

- Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at sagen i så lang tid lå i kommunen uden yderligere sagsbehandlingsskridt, påtaler ombudsmanden.

Ønsker sagen afsluttet

Ombudsmanden finder ikke grundlag for at kritisere sagsbehandlingen, da den først gik i gang i november 2008. Sagen er dog endnu ikke afsluttet.

- Jeg henstiller, at sagens afslutning fremskyndes, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb, udtaler ombudsmanden.

Kommunen forsvarer sig med, at kommunernes overtagelse af miljøgodkendelserne fra amterne var dårligt forberedt. Den har forsøgt at forbdre sagsbehandlingen ved at udvide antallet af miljømedarbejdere.

Det er anden gang ombudsmanden kritiserer Tønder Kommunes miljøforvaltning.

Svineproducent Jørn Andersen, har under den langvarige sag taget sagen i sin egen hånd. Han har bygget sin nye svinestald uden miljøgodkendelse.

Kommunen har meldt ham til politiet, men efter en afhøring har han ikke hørt mere fra politiet.