TV der bevæger dig

Ørnens dag - ved Ballum Sluse

Se en havørn ved Ballum Sluse. Forhåbentlig. Det landsdækkende arrangement Ørnens Dag søndag giver gode muligheder for at opleve de store rovfugle.

00:37

Ørnens dag - her på diget ved Ballum sluse - var en succes med fire ørne på "besøg" (Foto: Louise Ekholdt, TV SYD)

1 af 2

00:39 Luk video

Folk fra både DOF-Sønderjylland og Natur og Ungdom Vadehavet være på plads på diget.

- Vi håber selvfølgelig på at se havørnene ude på Ballum Forland, hvor der normalt raster mange ænder og gæs, som er en stor del af havørnens foretrukne føde her om vinteren, siger arrangementets kontaktperson Jan Ravnborg og tilføjer:

- Vi står der fra kl. 10:00 til 13:00 med teleskoper, så alle kan komme til at se fuglene tæt på.

DOF oplyser, at der er talt mindst 342 havørne, der er i Danmark lige nu.

Ørnens dag er et landsdækkende arrangement, som bliver afholdt af Dansk Ornitologisk Forening. I alt 17 arrangementer er der den 22. februar.

Fire havørne fik de ca. 100 deltagere i kikkerten.Hvad siger arrangørerne Jan Ravnborg og Peter Kjær Hansen...

 

 

 

I 100 år var den udryddet som ynglefugl i Danmark, men nu trives den
og hvert år får flere par flere unger på vingerne. Deltagerne kan også få
udpeget de mange andre fugle, der færdes i ørnenes landskab.

 Havørnene kan opleves over det meste af landet, mens kongeørnen 
fortsat har en yderst begrænset geografisk udbredelse i Danmark. Man
må i reglen til Østhimmerland eller Sydøstvendsyssel, hvis man vil se en
dansk kongeørn.

Danmarks ynglebestand af havørne vokser fortsat. I 2014 blev der
fundet syv nye havørnepar i forhold til ynglesæsonen 2013, så nu er der
mindst 61 ynglende havørnepar i Danmark. De fik i alt 81 unger på
vingerne.

Havørnen er Europas største ørn. Den kan blive over 30 år gammel og
yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde. Den lever af ådsler, fisk,
vandfugle (gerne blishøns og skarver) samt mindre pattedyr. De voksne
ørne danner normalt par for livet. Reden kan blive over tre meter høj og
kan veje op til 500 kg. Arten har ynglet i Danmark siden istiden,
undtagen i perioden fra 1900-1994.

TV SYDs fotograf var også heldig at se en havørn. Men den flyver lidt langt væk for rovfugle holder sig helst på afstand af mennesker.

00:14 Luk video