Prins Joachim beholder Schackenborg-jord

Prins Joachim beholder 600 hektar Schackenborg-jord. Det er mere end halvdelen af de knap 1.000 hektar, som hørte ind under Schackenborg Slot indtil for nylig.

Den nystiftede fond, der fremover skal drive Schackenborg, må klare sig med under halvdelen af den jord, som godset rådede over, da prins Joachim ejede slottet. Prinsen har nemlig ifølge Jyllands-Postens netavis stykket gårdene Solvig og Sødamgård fra, og de udgør tilsammen 600 hektar af de knap 1.000 hektar, som hørte ind under Schackenborg Slot indtil for nylig.

Det sker med henblik på at sælge dem fra engang i fremtiden, fortæller hofmarskal Ove Ullerup til Ritzau. Han fortæller samtidig, at de 600 hektar er en blanding af landbrugsjord, skov og marskjord. Spørgsmålet er så, hvad jorden er værd, men det er svært at give et kvalificeret bud på.

Hektarprisen på sønderjysk landbrugsjord ligger ifølge cheføkonom Klaus Kaiser fra Videnscenter for Landbrug på omkring 135.000 kroner, men der er dog betragtelige lokale prisforskelle.

Skovpriserne ligger en smule under det beløb, mens marskjorden er meget vanskelig at prissætte. En forsigtig gennemsnitspris på 100.000 kroner pr. hektar vil dog give dronningens næstældste søn et minimumprovenu i omegnen af 60 millioner kroner.