TV der bevæger dig

Privat vil huse 100 asylansøgere i Toftlund

Udlændingestyrelsen har sagt jatak til et tilbud om at lave asylcenter i en privat ejendom i Toftlund til ca. 100 asylansøgere. Tønder Kommune skal godkende placeringen på et ekstraordinært møde.

Men allerede i næste uge kommer der flere asylansøgere til Tønder Kommune. Dog kun for nogle få dage. Den nedlagte Nr. Løgum Skole skal bruges som overnatning for op til 200 asylansøgere. Opholdet skal højst vare fem dage, fordi Udlændingestyrelsen har akut brug for sovepladser, mens asylansøgerne placeres.

I Toftlund er det en ledig ejendom med tidligere kollegieværelse, som en privat udlejer har aftalt at leje til asylansøgere.

- Selv om asylcentret indrettes i en privat ejendom, vil Kommunalbestyrelsen snarest blive indkaldt til et ekstraordinært møde for at træffe principbeslutning om placering af centret i Toftlund, noterer kommunen i en pressemeddelelse.

Inden asylansøgerne strømmer til Toftlund vil kommunen og Udlændingestyrelsen holde et informationsmøde.

- Vi vil bygge på de gode erfaringer fra Løgumkloster, hvor åbenhed og dialog har været med til at sikre en god modtagelse og et godt samspil mellem asylcentret på Aaløkke og lokalsamfundet. Derfor tager vi initiativ til et informationsmøde i Toftlund for alle interesserede ligesom i Løgumkloster, oplyser borgmester Laurids Rudebeck.

Kommunen drøfter med Udlændingestyrelsen om, den nedlagte skole i Nr. Løgumeventuelt kan bruges til aktivitets- og uddannelsescenter for asylcentrene i Løgumkloster og Toftlund og muligvis også Sommersted og Bolderslev.

Borgmester Laurids Rudebeck siger, at Tønder Kommune naturligvis ønsker at hjælpe i en vanskelig situation.

- Men hvis Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget også siger

ja til asylcenter i Toftlund og aktivitets- og uddannelsescenter i Nr. Løgum, så mener jeg også, vi i Tønder Kommune har gjort, hvad vi kan. Så har vi løftet vores del af opgaven, siger borgmesteren.