Privatskolerne vinder frem i landkommunerne

Nye tal viser, at antallet af privatskolebørn i landkommunerne er fordoblet på ti år

En af de kommuner er Tønder. Her er andelen af skolebørn i en privatskole steget fra 12,2 i 2003 til 22,8 i 2013. Modsat tidligere tiders himmelflugt er udviklingen i bykommunerne stagneret og er blevet overhalet af landkommunerne.

Det betyder, at 15,4 procent af landbørnene går i privatskole mod 15,1 procent af bybørnene. I eksempelvis Frederiksberg Kommune er andelen af skolebørn i privatskolerne de sidste ti år faldet med 5,3 procentpoint.

Fanø Kommune er den kommune i vores landsdel med lavest andel af skolebørn i privatskole. Her er det 3,9 procent af alle elever der går på en sådan. Herefter finder man Varde og Vejen, som begge har en fordeling, der viser, at otte procent af eleverne går i privatskoler.