Protester hjalp

De mange protester over de nye dyreregler i Tønder får politikerne til at tænke sig om.

Politikerne havde bl.a. besluttet, at høns og haner i villa-kvartererne i Tønder skulle have udgangsforbud fra klokken 20 til klokken syv om sommeren og klokken otte om vinteren.

Der måtte heller ikke være større flokke end otte.

Men reglerne blev mødt med så massive protester, at politikerne nu gentænker sagen.

- Vi sætter sagen på dagsordenen igen på næste udvalgsmøde, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Bo Jessen.

Han er overrasket over den voldsomme reaktion.

- Vi er trods alt ikke ude i noget helt nyt, som aldrig er set før. Virkeligheden er jo, at rigtig mange andre kommuner har tilsvarende bestemmelser. Derfor kan det godt undre lidt, at det pludselig bliver så stor en sag, at Tønder nu gør det samme, som mange andre har gjort længe.

- Men lad nu det ligge. Det afgørende er, at vi har lyttet til kommentarerne og den kritik, der er rejst. Derfor har jeg bedt forvaltningen samle eksempler sammen fra andre kommuner, så vi på næste udvalgsmøde kan vurdere, om vores regler er mere restriktive end andre. Og så må vi forholde os til, om vi skal ændre vores regler, eller om vi i det hele taget skal have den slags regler.

- Alle har jo lov til at blive klogere, og skulle det ende med, at vi laver beslutningen om, så er der jo trods alt ikke sket nogen skade endnu, siger Bo Jessen.