Regionen overtager misbrugscenter

Misbrugscenter Sønderjylland i Toftlund skifter ejer fra årsskiftet. Driftsaftalen mellem fire sønderjyske kommuner ophører - og fra nytår overtager Region Syddanmark driften.

Det betyder, at flere misbrugere af alkohol og illegale stoffer kan få glæde af centrets tilbud.

Tønder får 4 mio.kr.

Overdragelsen betyder, at Tønder Kommune får ca. fire millioner kroner til sin slunkne kasse for ejendommen og grunden på Ørderup Kirkevej i Toftlund.

Dobbelt-diagnoser

Centret har 14 pladser til døgnbehandling og 12 pladser i dagbehandling, oplyser drifts- og udviklingschef Sven Rode, Tønder Kommune. Han tilføjer, at fire ud af fem brugere i centret har en såkaldt dobbelt-diagnose. Det vil sige, at de ud over deres misbrug har psykiske problemer. 

Ville hænge på garanti

Tønder Kommune overtog ansvaret for centret, som tidligere blev drevet af Sønderjyllands Amt, ved kommunalreformen - i samarbejde med Aabenraa, Haderslev og Sønderborg kommuner.

På et borgmestermøde i 2009 blev det aftalt at ophæve aftalen med udvangen af dette år. Det ville betyde, at Tønder Kommune skulle stå som økonomisk garant for det samlede driftsbudget på 10,7 mio. kr., fortæller Sven Rode. Derfor blev der indledt forhandlinger med regionen om overtagelsen.

God aftale

- For alle parter er det en rigtig god aftale, fortsætter Sven Rode.

- Misbrugscentret er en sund og velfungerende virksomhed, der er kendetegnet af et højt fagligt niveau. I de senere år har der ligefrem været venteliste til at modtage centrets ydelser.