Så er sang-svanen kommet

Stærene er endnu ikke færdige med at lave Sort Sol og pludselig er de første sangsvaner ankommet til Tøndermarsken. Her overvintrer de og nyder godt af alle de marker hvor majsen er høstet og der stadig ligger majsrester tilbage.

Sangsvanerne overvintrer i Tøndermarsken, da kulden ganske enkelt er for hård i Rusland og Canada, hvor de yngler.
Den første lille flok kunne man se fredag eftermiddag og den danner sikkert fortrop for de mange tusinder der følger trop i de kommende måneder.