Sådan fordeler tre partier formandsposterne

Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti får formandsposter i Tønder Kommune.

Allerede på valgnatten stod det fast, at Henrik Frandsen (V) fortsætter som borgmester i Tønder Kommune med bred opbakning i den nye kommunalbestyrelse.

Nu er der også en aftale på plads om formandsposterne, øvrige udvalgsposter og posterne som viceborgmestre.

Udover at Henrik Frandsen fortsætter som borgmester, er det aftalt, at Bent Paulsen (DF) fortsætter som viceborgmester, mens Mette Bossen Linnet (V) bliver ny 2. viceborgmester.

Som borgmester er Henrik Frandsen født formand for Økonomiudvalget. Derudover får Venstre tre formandsposter for de stående udvalg. Socialdemokratiet får to formandsposter og Dansk Folkeparti én. 

Udvalgenes sammensætning ser sådan ud:

Økonomiudvalget:
Henrik Frandsen (V), formand
Preben Linnet (V), næstformand
Mathias Knudsen (V)
Bent Paulsen (O)
Eike Albrechtsen (A)
Jørgen Popp Petersen (S)
Claus Hansen (I)

Sundhedsudvalget:
Irene Holk Lund (V), formand
Allan Skjøth (V), næstformand
Daisy Dahl (V)
Holger Petersen (Ø)
Flemming Gjelstrup (A)

Socialudvalget:
Peter Christensen (A), formand
Jesper Steenholdt (V), næstformand
Susanne Linnet (V)
Mathilde Ziefeldt (F)
Thomas Ørting Jørgensen (L)

Kultur- og Fritidsudvalget:
René Andersen (V), formand
Mette Bossen Linnet (V), næstformand
Anita Uggerholt Eriksen (V)
Anette Abildgaard Larsen (C)
Flemming Gjelstrup (A)

Børn- og Skoleudvalget:
Kim Printz Ringbæk (A), formand
Allan Skjøth (V), næstformand
Mette Bossen Linnet (V)
Anette Abildgaard Larsen (C)
Louise Thomsen Terp (S)

Teknik- og Miljøudvalget:
Bo Jessen (V), formand
Poul Erik Kjær (V), næstformand
Daisy Dahl (V)
Harry Sørensen (O)
Harald Christensen (A)

Arbejdsmarkedsudvalget:
Jan Voss Hansen (O), formand
Leif Høeg Jensen (V), næstformand
Jens Møller (V)
Jesper Steenholdt (V)
Henning Gad (A)

Børn- og Ungeudvalget:
Poul Erik Kjær (V), formand
Kim Printz Ringbæk (A), næstformand