Se video: Lønnedgang skal sikre slagteriet i Skærbæk

85 slagteriarbejdere på Danish Crown-slagteriet i Skærbæk vil spare 7,5 millioner på at effektivisere arbejdsgangene, og gå med til en nedgang i lønnen.

Omkring 85 slagteriarbejdere på so-slagteriet i Skærbæk i Sønderjylland fik en klar opgave af Danish Crown. De skulle finde besparelser på 6,5 millioner lønkroner ellers ville arbejdspladsen lukke. Nu har medarbejderne så fundet en løsning, der måske redder slagteriet.

Før den endelige aftale er på plads, vil medarbejderne ikke sige, hvor stor lønnedgangen er. Medarbejderne har ifølge tillidsrepræsentant Paul Sejer kæmpet i månedsvis for at finde en løsning.

- Vi har præsenteret løsninger der vil gøre slagteriet markant mere effektivt, og mine kolleger har tydeligt vist, at de er gået langt for at redde vores arbejdsplads, siger Paul Sejer til TV SYD.

Modsat slagteriet på Bornholm er der ikke brug for at ændre på overenskomstens rammer, for at komme i hus med

besparelserne.

1. juli er deadline for at finde en fremtidssikret løsning for Danish Crowns so-slagteri i Skærbæk i Sønderjylland.

Se tillidsmand Paul Sejer og Danish Crown pressechef Jens Hansen

Varighed 0.45