TV der bevæger dig

Skal Tøndermarsken fredes yderligere?

Et dræningsforbud er ikke løsningen for fugleområdet i Tøndermarsken, mener Miljøminister Karen Ellemann. Nu ser man på muligheden for en yderligere fredning af området.

Ynglende fugle har det svært i Tøndermarsken, når landmændene dræner området.

Der var ikke stor opbakning fra landmændene i Tøndermarsken, da forslaget om at standse dræningen af området frivilligt blev stillet. Kun en tredjedel af landmændene sagde ja til den frivillige ordning, der skulle sikre vand nok til ynglende fugle i Tøndermarsken.

Nu er Skov- og Naturstyrelsen blevet bedt om at finde alternative løsninger på problemet - deriblandt eventuelt en yderligere fredning af marsken.
 
- Jeg vil godt give tilsagn om, at vi nu undersøger mulighederne og konsekvenserne både miljømæssigt, men i høj grad også økonomisk af at gennemføre tiltag herunder en eventuel fredning, som sikrer en forbedring af beskyttelsesniveauet.
 
Det siger miljøminister Karen Ellemann (V) onsdag til Ritzau efter et åbent samråd om sagen i Folketingets miljøudvalg.

Bedre udsigter for nationalparken

Hvis fredningen af Tøndermarsken bliver gennemført, kan det også betyde bedre forhold for Nationalparken Vadehavet.

Miljøministeren har netop sendt et forslag til nationalparken i offentlig høring, og det glæder socialdemokraternes miljøordfører, Mette Gjerskov, der tidligere har kritiseret regeringens forslag om en Nationalpark i Vadehavet, så længe området var belastet.

- Det er første skridt på vejen. Det glæder os og betyder, at det nu igen giver mening at tale om en nationalpark i området, siger Mette Gjerskov til Ritzau i dag.