TV der bevæger dig

Skilte, foldere og elhegn skal passe på strandens ynglefugle

De specielle og truede fuglearter på Rømø yngler på stranden fra april til slutningen af juni. Ny, fælles kampagne opfordrer til at vise hensyn.

Terner og andre strandfugle har deres reder på stranden i perioden fra april til slutningen af juni. Nyd strandturen, men hold øje med fuglene og undgå at forstyrre dem, når de yngler. Foto: Nationalpark Vadehavet/Tandrup Naturfilm

- Folk er ikke altid opmærksomme på fuglene. Nogle glemmer at holde hunden i snor. Hvis man opdager en ynglende fugl, så skal man bare finde et andet område. Der er god plads.

Der bliver ikke produceret unger nok. Så nyd dit ophold på stranden – og vær opmærksom.

Martin Iversen, ornitolog, Dansk Ornitologisk Forening, Tønder

Det fortæller Martin Iversen fra Dansk Ornitologisk Forening til TV SYD om den nye, fælles kampagne, der skal passe på de sårbare fugle. Specielt arterne dværgterne og hvidbrystet præstekrave, der er internationalt truet og står på EU's liste over arter, hvor man skal tage særligt hensyn til fuglene og deres ynglesteder.

- Præstekraven findes kun på Rømø og Fanø herhjemme. Dværgternen er også på de to øer, og nogle få andre steder i landet. I fåtal. Der er max. 50 par per art, forklarer ornitologen.

For få unger

Det går nedad med bestanden, og derfor er der, ifølge Martin Iversen, brug for en fælles indsats.

- Der bliver ikke produceret unger nok til at holde bestanden vedlige. Der skal en større produktion af unger til. Så samarbejdet og spredningen af det gode budskab er en tilfredsstillelse.

Nu går en lang række aktører sammen om en fælles oplysningskampagne. Der bliver omdelt foldere på dansk og tysk om ynglefugle på stranden. Folderne kommer bl.a. til at ligge i sommerhuse, på overnatnings- og aktivitetssteder på Rømø, på turistbureauet og i infocenteret.

- Det er et problem, når fuglene bliver skræmt væk fra deres reder. Det kan være almindelig færden eller ryttere på stranden, folk i bil eller kitesurfere. Al form for aktivitet skaber forstyrrelse, forklarer Martin Iversen.

Videoer, skilte og strømhegn

Der bliver også vist korte videofilm på sociale medier og hos udlejningsbureauerne, der bliver udviklet en app, der bliver sat skilte op på stranden og så kommer der lave, strømførende hegn op rundt om fuglenes kolonier.

- Det skal både holde hunde og den store bestand af ræve væk. Rævene har det med tage æggene fra reden. Vi ved fra andre steder, at elhegn kan holde rævene væk.

Tag hensyn til fuglene!

Hold godt øje med fuglene, når du færdes på stranden. Undgå at forstyrre fuglene, så de har ro til at passe deres æg og unger. Fuglene fortæller selv, hvis du forstyrrer. Kig på, hvordan fuglene opfører sig og respekter, når de beder dig om at ”holde dig væk”.

 

Fuglenes signaler

  • Fuglene spiller syg, slår ned eller angriber = Du er alt for tæt på! Skynd dig væk!
  • Fuglene skælder ud, flyver rundt eller løber nervøst rundt = Du nærmer dig æg eller unger. Gå i en stor bue uden om.
  • Fuglene hviler på stranden eller søger føde langs havet = Ingen panik. Men hold afstand, så godt du kan.

 

Det kan du gøre

  • Når du går tur på stranden, er det bedst at gå helt tæt på vandet. Fuglenes reder ligger højere oppe, hvor vandet ikke kan nå dem.
  • Hvis du møder nervøse fugle, så skynd dig videre. Gå helst direkte ned mod vandet og fortsæt turen her, indtil du er nået et godt stykke væk.
  • Hold altid hunden i snor, når du går på stranden. En løs hund forstyrrer ynglefuglene på stor afstand. Husk, at hunde ikke må medbringes på Skallingen og Langli.
Se mere

Farlig natur

Ornitologen forklarer, at det er summen af den samlede indsats, der skal sikre flere unger. Men der er også naturfænomener, der kan true de ynglende fugle.

Terner og præstekraver placerer nemlig deres reder på jorden langt ude på stranden.

- Der går nogle æg til, når måger og krager tager dem. Men vinden kan også true. Hvis der kommer kraftig vestenvind og byger i slutningen af maj eller i starten af juni, så bliver stranden oversvømmet og skylder rederne væk. Men hvis oversvømmelsen kommer tidligt nok, kan de nå at lægge et nyt kuld, forklarer Martin Iversen.

Han understreger i øvrigt at kampagnen er helt uden løftede pegefingre.

- Nyd dit ophold på stranden – og vær opmærksom, slutter Martin Iversen.

Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, Rømø-Tønder Turistforening, Rømøforeningen, Venner af Rømøs Natur, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Tønder Kommune står bag den fælles oplysningskampagne.