TV der bevæger dig

SMS-advarsler om vejarbejde og oversvømmelser

Tønder Kommune vil nu varsle borgerne om oversvømmelser og vejarbejde via SMS.

Tønder Kommune har taget et nyt system i brug, der skal lette borgernes hverdag i forbindelse med lukning af veje, stormvarsler og andre situationer, der kan påvirke borgerne.

Systemet går under navnet UMS, Unified Messaging System, og vil blive brugt til at sende SMS-beskeder, som orienterer om, at der f. eks. er planlagt vejarbejde tæt på borgernes bopæl, så det ikke kommer som en irriterende overraskelse. Sommerhusejer bosat i andre kommuner kan også modtage SMS-varslinger om stormflod for det område i Tønder Kommune, hvor de har sommerhus befinder sig.

Systemet vil også blive brugt til at orientere om broarbejde, snerydning ved ekstremt vintervejr og udtynding af træer og buske, som kan give støjgener i boligkvarterer. Servicen er gratis.

- Med denne form for SMS-varslinger vil vi gerne imødekomme de mange borgere, som har efterlyst information om f. eks. vejarbejde, der påvirker dem. Når man bliver informeret på forhånd, så er det givetvis nemmere at planlægge sin hverdag ud fra det, udtaler Knud Erich Jensen, fagkoordinator for Teknik og Miljø hos Tønder Kommune.

- Se mere om SMS-varsler på Tønder Kommunes hjemmeside

Mere vejr