So-slagteri i Skærbæk er nu officielt reddet

Efter næsten et halvt års forhandlinger er der nu fundet en løsning for Danish Crowns so-slagteri i Skærbæk ved Tønder. Aftalen betyder, at alle Danish Crowns slagtninger af søer i Jylland fremover vil ske i Skærbæk.

På so-slagteriet i Skærbæk er der ved fælles indsats fundet omfattende effektiviseringer og besparelser, som betyder, at de 85 medarbejderes arbejdsplads fortsætter. Som et led i aftalen har Danish Crown forpligtet sig til at foretage en række investeringer. Samlet giver rationaliseringen en årlig besparelse på cirka 15 millioner kroner.

Markedet for so-slagtninger i Danmark er forholdsvis begrænset, og derfor har det været en udfordring at få tilført tilstrækkeligt mange søer til at sikre en effektiv og rentabel drift af slagteriet i Skærbæk.

En af vejene til at udnytte kapaciteten i Skærbæk bedre er at samle alle Danish Crowns Danish Crowns so-slagtninger på slagteriet i Skærbæk. Dog fortsætter so-slagtningerne på Bornholm.

So-slagteriet i Skærbæk slagter årligt 240.000 søer, mens der i Sæby slagtes cirka 90.000, som altså nu flyttes til Sønderjylland.