TV der bevæger dig

Sønderjylland er fortsat på ulve-kortet

Områderne for ulveforekomster i 2014 afviger ikke meget fra områderne i 2012-2013. Der er stadig flest fund i det midt-vestjyske område. Dvs. i Nordvestjylland, i Thy og i Sønderjylland.

Naturhistorisk Museum Aarhus og Institut for Bioscience ? Kalø, Aarhus Universitet har offentliggjort et nyt kort over de dokumenterede forekomster af ulv i Danmark hidtil i 2014.

Kortet bygger hovedsagelig på spytprøver, der er foretaget på kadavere af vildt og husdyr og analyseret for DNA, samt på fotografier fra vildtkameraer. I modsætning til tidligere kort, viser dette kort kun beviser for ulv i 2014, hvorimod tidligere offentliggjorte kort har vist de samlede fund fra de første spor af ulv i 2012 til udsendelsestidspunktet.

Dette kort angiver i lighed med tidligere offentliggjorte kort fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet fund inden for 10x10 km kvadrater. Det er hermed ikke muligt, af hensyn til berørte lodsejere, at identificere præcise lokaliteter.

- Der er stadig flest fund i det midt-vestjyske område. Dvs. i Nordvestjylland, i Thy og i Sønderjylland. Det er nyt, at der er dokumentation af ulv på Djursland, hvor der længe har været udokumenterede observationer. Ud over de dokumenterede fund har museet fået mange udokumenterede observationer spredt over det meste af Jylland, og vi afventer egentlig blot håndgribelige beviser, siger

seniorforsker på Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, seniorforsker Liselotte Wesley Andersen, der har foretaget DNA-analyserne.

Der er stadig kun fundet DNA-prøver fra hanulve, og forskergruppen fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus har ingen dokumentation for hverken hunulve eller ulvehvalpe, men er bekendt med, at der i offentligheden går rygter om sådanne.