TV der bevæger dig

Starten er gået til uddeling af Tøndermarskens millionstøtte

Onsdag aften var 500 deltagere mødt op til kickoffmøde i Marskhallen i Højer. Der skulle de finde ud af, hvad mange støttemillioner skal bruges til.

Tøndermarsken og Højer får tilført knapt 211 millioner kroner, der skal sikre en bæredygtig udvikling i området.

Knapt 211 millioner kroner ruller ind over marsken. Pengene kommer fra Tønder Kommune, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Realdania. Investeringen skal sikre en bæredygtig udvikling af området.

De mange millioner skal blandt andet omsættes til flere turister, mere erhverv og mere liv i området.

Med de store fondes bevågenhed, så ser jeg kun mulighedernes land. Så det er bare om at komme i gang. Tag chancen, hav modet og få det gjort.

Christian Lorenzen, ejer, Kulturhus Klægager, Ballum.

- Vi ser helt klart et potentiale i den unikke bygningsarv, som ligger i Højer. Det kan betale sig at udnytte den helt unikke arkitektur i området. Både for besøgende og folk, der bor her. Men også økonomisk, sagde projektleder Eske Møller fra Realdania under mødet til TV SYD.

I Ballum har man tydeligt mærket den økonomiske effekt af støtten i 2009 fra A. P. Møllers bevaringsfond. Her har det fået huspriserne til at stige kraftigt. Huspriserne ligger 75 procent over de omkringliggende byer. Før byen modtog støtten lå de kun 16 procent over.

- Hvis de griber de nye muligheder i Højer og Tøndermarskens område, med de store fondes bevågenhed, så ser jeg kun mulighedernes land. Så det er bare om at komme i gang. Tag chancen, hav modet og få det gjort, siger Christian Lorenzen, der er ejer af Kulturhus Klægager i Ballum.

Læs også Tøndermarsken får 210 millioner kroner til udvikling af området

Ungdommen var også repræsenteret på opstartsmødet i Højer.

- Ved at styrke de områder vi allerede har, så kan vi skabe et Højer der også er mere spændende for de unge, sagde 26-årige Steffen Abild Jensen, projektingeniør i Højer, til TV SYD.

Pengene skal bruges i løbet af de næste fem år. Det er i høj grad op til de lokale erhvervsdrivende, borgerne samt organisationer og myndigheder at være med til at definere og konkretisere de projekter, der skal have støtte fra parterne.

Tøndermarsken er en del af det danske Vadehav. Området har siden 2010 været nationalpark, og i 2014 blev det optaget på UNESCOs prestigefyldte liste over verdensnaturarv.

Du kan læse meget mere om projektet på Realdanias hjemmeside.

Fakta om budgettet

Samlet budget: 210,9 millioner kroner.

Heraf kommer de 111,3 millioner fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kroner og A.P. Møller Fonden 25 millioner. 9,6 millioner forventes fra andre fonde.

Pengene skal bruges i perioden 2016-2021. Tilgangen er, at turisme og fødevareområdet skal styrkes, så der skabes en varig effekt i området, og at der derefter ikke er behov for ekstern finansiering.