TV der bevæger dig

Statsfængsel får arresthus

Statsfængslet Renbæk nær Tønder har fået 50 lukkede arrestpladser, der skal medvirke til at afvikle overbelægningen i områdets arresthuse, der ofte er placeret i tilknytning til politistationer.

De 50 indsatte i arresthuset er placeret bag et højt hegn.

Statsfængslet har ombygget 50 åbne pladser til lukkede. De er placeret bag et hegn, og Kriminalforsorgen har opbygget en aktivitets- og beskæftigelsesbygning i det lukkede område.

Statsfængslet har i dag 160 afsonere.

De 110 er placeret i det åbne fængsel, hvor de kan arbejde og uddanne sig.

Fængslet driver et stort landbrug med 120 sortbrogede køer, som passes af de indsatte.