Stor risiko for naturbrande

Sommervarmen fører nu til de første advarsler mod naturbrande. Især er nåleskov og lyngarealer i riskozonen.

Tønder Brandvæsen opfordrer alle, der færdes i naturen, til at passe på med omgang med ild.

Her er brandfolkenes råd:

  •  Lad være med at tænde bål eller grill, hvor der er åbenlys risiko for, at brand hurtig kan sprede sig.
  •  Hold altid bålet eller grillen under opsyn.
  •  Sørg for at have en ildslukker, vandslange eller en spand vand i nærheden, så du kan forhindre en utilsigtet brandspredning.
  •  Sørg for at du har mulighed for at alarmere brandvæsenet via 112, for eksempel ved hjælp af en mobiltelefon. Husk at du skal kende adressen på stedet, du befinder dig.
  •  Lad være med at kaste cigaretskodder fra dig på steder, hvor der mulighed for, at de kan antænde vegetationen.
  •  Ved planlægning af større lovlige afbrændinger i landbruget eller skovbruget bør du overvejes, om de kan udsættes til en periode, hvor der er mindre tørt.