Sydjysk verdensarv samler kræfterne om at erobre verden

Tre verdensarvs-attraktioner Jelling-monumenterne, Christiansfeld med Brødremenigheden og Nationalpark Vadehavet går sammen om at tiltrække flere udenlandske turister

Med en støtte fra Region Syddanmarks kulturpulje på to millioner kroner og med bidrag fra de seks deltagende kommuner på tilsammen en million kroner gør de tre verdensarvssteder nu fælles sag for at synliggøre sig over for internationale turister. Det oplyser de tre attraktioner i en pressemeddelelse.

Samtidig ønsker de at forstærke lokalbefolkningens stolthed over og tilknytning til den kulturarv og naturarv, den er nabo til. 

Brødremenighedens by, Christiansfeld, har mærket effekten af at blive optaget på UNESCO’s verdensarvsliste for halvandet år siden. I det første år steg besøgstallet i byen til 40.000 fra 8.000 året før.

Kongernes Jelling, der med runestenene opført af kongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand populært beskrives som Danmarks dåbsattest, indviede i sommeren 2015 et nyt oplevelsescenter og øgede besøgstallet  fra 30.000 til 186.000. 

Nationalpark Vadehavet er som et af verdens 10 vigtigste vådområder og med status som vildt- og naturreservat eneste naturarv i alliancen. Den er ligeledes den eneste grænseoverskridende verdensarv, idet Vadehavet strækker sig over 500 km i også Tyskland og Holland, som begge blev verdensarv i 2009. 

Projektet ”Verdensarvssteder i Syddanmark – oplevelser i særklasse” er toårigt og omfatter foruden Region Syddanmark og de tre attraktioner kommunerne Esbjerg, Fanø, Kolding, Tønder, Varde og Vejle.