Tønder-borgere bevarer højt transport-fradrag

Skatteminister Holger K. Nielsen retter nu op på en teknisk fejl og pendlere fra udkantskommuner får forlænget deres forhøjede transportfradrag. Det får skatteborgerne i Tønder Kommune glæde af.

Skatteministeriet er blevet opmærksomt på en teknisk fejl i lovgivningen om det forhøjede transportfradrag for pendlere i bestemte yderkommuner. En fejl, som medfører, at det forhøjede transportfradrag for nogle pendlere falder bort allerede ved årets udgang.

Skatteminister Holger K. Nielsen vil med et nyt forslag rette op på lovgivningen.

Som loven er skruet sammen i dag, er der en tidsmæssig begrænsning på det forhøjede transportfradrag på syv år. Dermed falder fradraget bort allerede i 2014 for de pendlere, der har fået det siden 2007.

- Som det er nu, mister nogle pendlere deres forhøjede fradrag allerede næste år. Det er ikke hensigtsmæssigt, og det er heller ikke meningen med loven, siger Holger K. Nielsen.

VK-regeringen og DF indførte i 2004 det forhøjede transportfradrag og forlængede det efterfølgende med kommunalreformen i 2007 og forårspakken i 2009.

Med en ændring vil særfradraget gælde ind til 2018. Pendlere, der ellers ville falde ud af systemet, vil kunne fortsætte med det forhøjede fradrag frem til 2018. For nye pendlere, der kommer til i perioden 2014-18, gælder syvårsreglen dog fortsat, så man også vil få glæde af fradraget på den anden side af 2018.

- Se takster og regler m.m. her

 

Fakta: