Tønder får ungdomshus

Innovationshus skal bringe byens unge tættere på erhvervslivet.

Tønders unge skal bevæge sig rundt i et innovativt miljø, imens de går på en ungdomsuddannelse. Det er tanken med det innovationshus, virksomheden Ecco har foræret Tønders unge. Mandag formiddag var borgmester Laurids Rudebeck med til at tage det første spadestik.

-Jeg vil gerne sige tak til ECCO for at give os denne enestående mulighed, hvor især vores unge får adgang til et miljø, hvor de kan lære om udvikling og innovati-onsprocesser, til gavn for Tønder Kommunes fremtid, siger borgmesteren.

Der er lagt op til, at byens unge selv skal finde ud af, hvordan de vil bruge huset i dagligdagen. Men Ecco håber også, at innovationshuset kan lære de unge om den kreativitet, erhvervslivet har brug for:

-Jeg håber, at byens erhvervsliv vil byde ind med f.eks. foredrag og arrangementer, der kan samle såvel unge studerende som virksomheder om innovation, siger Peter Norman.

Huset ventes klar til brug i starten af 2015.