Tønder Festival: Hav tålmod

Tønder Festival har sendt et brev til kreditorerne, hvor festivalen beder om tålmodighed.

Der er mange, der har penge til gode hos Tønder Festivalen.

Derfor har festivalen nu sendt et brev ud til kreditorerne. Heri står, at festivalen mangler penge, og derfor ikke kan betale sine regninger.

Men festivalen beder om tålmodighed.

Den har nemlig indledt et samarbejde med Tønder kommune og Sydbank og forventer, at det ender med, at regningerne kan blive betalt.

Der går dog flere uger, så kreditorerne bliver altså bedt om at have tålmodighed.