Tønder Kommune lukker otte skoler

Politikerne i Tønder Kommune lægger op til at lukke følgende otte skoler: Nørre Løgum, Bedsted, Visby, Ballum, Vodder, Døstrup, Abild og Jejsing skole. Stort flertal bag plan om at spare 100 mill. kr.

Den første - Nørre løgum - lukker allerede til næste sommerferie i 2011. Alle er lukket i 2013.
Politikerne er blevet enige om skolelukningerne på et budgetseminar ipå Agerskov Kro, men beslutningen er ikke endelig og formelt vedtaget.

Læs mere på Tønder Kommunes hjemmeside

Centralisering

Kommunen vil blive inddelt i fire skoledistrikter med én distriktsskole med én ledelse i hver. Under hvert distrikt vil der være skoler som filialer i distriktet.
De fire distrikter er Tønder, Toftlund, Løgumkloster og Skærbæk.

Planen ser sådan her ud:

* Nørre Løgum Skole lukkes i 2011. 
* Eleverne fra Bedsted flyttes til Øster Højst, som bliver en filial af Løgumklioster Skole.
* Bredebro Skole bliver en filial af Løgumkloster distriktskole.
* Ballum skole nedlægges. Eleverne flytter til Bredebro.
* Vodder og Døstrup skoler nedlægges. Eleverne flyttes til Skærbæk.
* Agerskov Skole bliver filial af Toftlund Distriktsskole.
* I Tønder bliver Kommuneskolen overbygningsskole og Holmeskolen grundskole.
* Abild og Jejsing skoler nedlægges. Eleverne flyttes til Tønder.
* Digeskolen i Højer bliver en filial af Tønder Distriksskole og det samme gør Møgeltønder Skole.
* I 2012 flyttes overbygningen fra Agerskov Skole til Toftlund, og fra Digeskolen i Højer til Tønder.
* I 2013 flyttes overbygningen fra Bredebro til Løgumkloster distriktsskole.