Tønder Kommune slanker ledelsen

29 fagchefer i Tønder Kommune skal 1. februar reduceres til 12.

Til gengæld oprettes der en direktionsstab med tre chefkonsulenter til at understøtte direktionens arbejde og en ny enhed for analyse og ledelsesinformation med en afdelingsleder.

Økonomiudvalget har tiltrådt den nye organisation på grundlag af et oplæg fra kommunaldirektør Svend Erik Møller.

To fagchefstillinger nedlæggelse i forbindelse med fratrædelse. Resten af de overflødige chefer får tilbudt stillinger på et lavere niveau.

Bredere arbejdsområde

- Med omlægningen får fagcheferne bredere ansvarsområder, og der skabes en fladere og mere dynamisk organisation med decentralisering af en række ledelsesopgaver og beslutningskompetencer. Dermed sikres direktionen bedre muligheder og mere tid til den overordnede strategiske styring, udvikling og servicering af det politiske system, oplyser kommunaldirektør Svend Erik Møller.

Direktionen er i forvejen blevet ændret til fire direktører. Hidtil har den bestået af to direktører og fire forvaltningschefer.

Næste skridt er en rationalisering af ledelsen i kommunens institutioner.

Omlægningerne skal give en besparelse på tre millioner kroner fra 2012.