TV der bevæger dig

Tønder-politikere: Ukrudt skal giftsprøjtes væk

Flere kommuner vil - eller overvejer - at droppe gasbrænderen og give ukrudt plantegift i stedet for. I Tønder har giftsprøjten kørt rundt siden 2009

02:01

Kurt Christensen med sin giftsprøjte, der har kørt i Tønder kommune siden 2009

Kurt Christensen med sin giftsprøjte, der har kørt i Tønder kommune siden 2009

1 af 2

Vognen kommer kørende på fortovene ved Skærbæk Fritidscenter med gartner Kurt Christensen bag rattet. Han er ansat i Arkil A/S, der på Tønder kommunes vegne blandt andet sørger for udrydningen af ukrudt på de kommunale fortov, pladser m.m. 

I en tank bag på vognen er der litervis af Round Up - eller glycofosfat som det rettelig hedder. En plantegift de fleste kommuner har arbejdet hårdt på at undgå for at sikre miljøet. Men ikke i Tønder kommune, som siden 2009 har udarbejdet og besluttet en pesticidplan. Den tillader at bruge plantegifte. F.eks. med  vognen her - og en tvillingvogn. Den amerikansk producerede sprøjteanordning sender dog kun plantegift ud, hvis sensorer noterer at "her står der noget grønt". 

- Den giver kun et sprøjt, hvis den via sensorerne noterer at her er noget med en fotosyntese. Den reagerer ikke på grønt papir eller plastik, men kun på noget organisk, og så sender den et minimum af plantegift ud på ukrudtet, forklarer Kurt Christensen. 

Tønder Kommune bruger cirka 40 liter glycofosfat om året. 

- Det svarer til den mængde et typisk lille husmandssted vil bruge, siger Bo Jessen, formand for teknik og miljø, Venstre. 

Han er godt tilfreds med ordningen, som han mener sparer på tre måder: Tid, fordi ukrudtet holder sig væk i længere tid, når man bruger plantegifte i forhold til gasbrændingen. Penge, fordi bekæmpelsen af ukrudt ikke kræver så mange medarbejdere. Og det sparer også på CO2-udledningen på grund mindre transport med  "gasbrænderne" og den fjernede gasbrænding.