Tønder-sag: KL har misforstået noget

Kommunernes Landsforening (KL) har misforstået noget, når de siger, at der ikke er et erstatningspligtigt ansvar hos Tønder Kommune i forbindelse Tøndersagen, mener Institut for Menneskerettigheder.

Udtalelsen kommer fra direktør i Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen:

- Når kommunen forsømmer sit ansvar, skal de råde bod på de forsømmelser, der har fundet sted, og det burde KL også vide, siger han til Ritzau og uddyber:

- Den Europæiske Menneskerettighedskonvention gælder i dansk lovgivning, og ifølge den skal man have mulighed for oprejsning for de menneskerettighedskrænkelser, man har været udsat for.

Tønder Kommunes forsikringsselskab har valgt at udbetale en godtgørelse på 300.000 kroner til den ældste pige i Tøndersagen for det årelange svigt, hun var udsat for i en af dansk kriminalhistories groveste sager om sexmisbrug af børn.

I den forbindelse har Karsten Thystrup, der er kontorchef for Jura og EU i KL, udtalt, at andre misbrugte børn kan regne med at få erstatning på samme måde som Tønder-pigen.

- I dette tilfælde har Tønder Kommunes forsikringsselskab valgt at dække kommunen, uden at ansvarsspørgsmålet har været prøvet ved domstolene. Men det er ikke en praksis, der kan kopieres til andre kommuner, siger han.

- En kommune har ikke mulighed for selv at betale en sådan godtgørelse. Det er der ikke hjemmel til.

Men det er Jonas Christoffersen lodret uenig i.

- I sager, hvor myndighederne har svigtet børn ved ikke at reagere tilstrækkeligt på oplysninger om for eksempel vanrøgt og seksuelle overgreb, så er der klar praksis fra Den Europæiske

Menneskerettighedsdomstol, og børnene skal kompenseres med en godtgørelse, fastslår han.