TV der bevæger dig

Tønder vært for konference om snæbler

Prins Joachim åbnede i dag en tre dage lang konference om vandløbsrestaurering med speciel vægt lagt på snæbler og snæbelprojektet.

01:42

1 af 2

Det er en international konference, der finder sted på ECCO-Centret de næste tre dage.
Et af formålene med konferencen er, at vise deltagerne de mange projekter der er udført. Således er der ekskursioner til projekterne i Vidå om mandagen, og til projekterne i hhv. Sneum og Varde Åer om onsdagen.