TV der bevæger dig

Tønder vil overtage drift af asylcentre

Tønder Kommune kan være på vej til at drive asylcentrene i Tønder og Aabenraa Kommuner. I dag drives centrene af Jammerbugt Kommune.

Nye arbejdspladser kan være på vej til Tønder

Borgmester Laurids Rudebeck har drøftet muligheden for overtagelse af driften med Udlændingestyrelsen, som er åben for et skift af såkaldt driftsoperatør af asylcentrene. Det vil give arbejdspladser og indtægter til Tønder Kommune. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Økonomiudvalget i Tønder Kommune behandler forslaget om overtagelse på mødet den 23. april, og herefter kommer sagen til endelig afgørelse i Kommunalbestyrelsen den 30. april.

Udlændingestyrelsen har ansvaret for at indkvartere asylansøgere, som kommer til Danmark. Styrelsen løser opgaven i samarbejde med en række operatører, der mod betaling fra staten står for den daglige drift af de centre, hvor asylansøgere opholder sig, mens deres ansøgninger om asyl behandles af de danske myndigheder.

Som en af operatørerne har Jammerbugt Kommune fra starten haft ansvaret for driften af asylcentrene i Løgumkloster og Toftlund i Tønder Kommune og de tilsvarende centre i Bolderslev og Uge i Aabenraa Kommune.

-Vi har haft en forhandling og en god dialog med Udlændingestyrelsen, og vi er nået til enighed om, at vi med fordel kan overtage opgaven, siger borgmester Laurids Rudebeck.

En beregning, der læner sig op af erfaringerne i Langeland Kommune, indikerer, at der er mellem 20 og 30 arbejdspladser i tilknytning til administration og drift af asylcentrene i Tønder og Aabenraa kommuner.

For at administrere driften af asylcentrene vil Tønder Kommune få en årlig betaling i størrelsesordenen to mio. kr.

Kontorchef Thomas Mortensen fra Udlændingestyrelsen glæder sig over udsigterne til, at Tønder Kommune påtager sig opgaven og understreger, at der undervejs i forløbet har været en god dialog også med Jammerbugt Kommune om sagen.

-Under hele forløbet siden oprettelsen af det første asylcenter i Løgumkloster har vi haft et godt samarbejde med Tønder Kommune. Vi har fuld tillid til, at Tønder kan løse driftsoperatøropgaven effektivt og sikkert, siger Thomas Mortensen.