TV der bevæger dig

Tøndermarsken får 210 millioner kroner til udvikling af området

210 millioner kroner - så mange penge skal der over de næste fem år investeres i Tøndermarsken. Investeringen skal sikre flere turister og en bæredygtig udvikling.

01:34

210 millioner til udvikling af blandt andet turismen i Tøndermarsken.

210 millioner til udvikling af blandt andet turismen i Tøndermarsken.

210 millioner til udvikling af blandt andet turismen i Tøndermarsken.

1 af 3

Tøndermarsken er et helt unikt område med et stort potentiale ikke mindst i forhold til turismen. Derfor investerer Tønder Kommune, Realdania og A.P. Møllerfonden nu ialt 210 millioner kroner i området.

- Vi skal synliggøre området mere og samtidig gøre det endnu mere attraktivt, blandt andet ved at skabe mere liv og atmosfære i for eksempel Højers historiske og karakteristiske bymidte. Højer er oplagt som den naturlige indgang for besøg i Tøndermarsken, siger borgmester Henrik Frandsen fra Tønder Kommune til TV SYD.

Udover Højer by skal renoveres, skal turisme udvikles, der skal etableres stier og skilte, der skal give besøgende bedre adgang til Tøndermarsken.

210 millioner til udvikling af blandt andet turismen i Tøndermarsken.

Da klimaændringerne har ført til forhøjet havvandstand, skal klimatilpasninger omkring Vidå også indgå i projektet.

Pengene skal bruges i løbet af de næste fem år. Og det er i høj grad op til de lokale erhvervsdrivende, borgerne samt organisationer og myndigheder at være med til at beslutte, hvad pengene skal bruges til.

Tøndermarsken er en del af det danske Vadehav. Området har siden 2010 været nationalpark, og i 2014 blev det optaget på Unescos prestigefyldte liste over verdensnaturarv.

Området rummer desuden en række huse, der er præget af både dansk, tysk og frisisk bygningshistorie.

 

FAKTA:

Budget:
Samlet budget: 210,9 millioner kroner.
111,3 millioner fra Tønder kommune.
Realdania har bevilget 65 millioner kroner
A.P. Møller Fonden 25 millioner.
9,6 millioner forventes fra andre fonde. 

Pengene skal bruges i perioden 2016-2021.
Tilgangen er, at turisme og fødevareområdet skal styrkes, så der skabes en varig effekt i området, og at der derefter ikke er behov for ekstern finansiering.
 
Hvad skal pengene bruges til?
Fysisk opgradering af Højer. Torvet i Højer er det naturlige afsæt for ture i Tøndermarsken. Det vil betyde, at de relevante servicefunktioner bliver placeret på Torvet. Desuden er der behov for, at byen får et fysisk løft – det gælder ikke mindst nogle af byens bevaringsværdige og fredede bygninger.
  1. Nye stier, ruter og skilte skal forbedre besøgendes adgang til Tøndermarsken, beskytte naturen og give områdets gæster viden om områdets kultur-, natur- og fugleliv.
  2. Erhvervsudvikling: Fokus på at styrke turismeerhvervet blandt andet ved at udvikle netværk, strategier og fælles branding og markedsføring på tværs af brancher. Formålet er at styrke turismen - herunder en række unikke egnsspecifikke produkter inden for fødevarer.
  3. Klimatilpasning: Klimaændringer og forhøjet vandstand betyder, at det ikke længere er nok at bygge diger langs Vidå. Derfor ønsker kommunen en samlet plan for klimatilpasning langs åen. Indsatsen skal samtidig styrke de rekreative og naturmæssige kvaliteter.
  4. Og så er der afsat penge til at styrke organiseringen og den lokale forankring. Den lokale involvering skal bære udviklingen. Derfor er områdets erhvervs-, turist- og lokalforeningers involvering helt afgørende. Der er et tæt samarbejde med bl.a. Højer Lokalråd, Rømø-Tønder Turistforening, Tønder Erhvervsråd og Dansk Kyst- og Naturturisme, Nationalpark Vadehavet og Schackenborg Fonden. Det lokale erhvervsliv og andre kræfter skal også være med til definere en række af de konkrete projekter, der skal i gang i løbet af de kommende fem år.
     

 

 

 

Mest sete på tvsyd.dk