Traktor styrtede gennem bro

En traktor med gødningsvogn styrtede i aftes gennem en bro over en kanal ved Vindtvedvej ved Tønder.

Køretøjet vejede 30-35 ton, men broen var kun bygget til at bære ti ton.

Føreren slap uden skader, men det bliver et større arbejde at hive køretøjet op. Det ligger i et sumpområde, som er svært tilgængeligt for en kranvogn.

Gødningsvognen var fyldt med 17 ton kartoffelvand og frugtsaft, som skulle spredes ud på markerne.

Traktoren var tanket med 400 liter dieselolie, som flød ud i sumpen. Olien er blevet inddæmmet med flydespærringer.

Landmanden havde kørt over broen talrige gange, inden uheldet skete.

Broen var ikke afmærket med et skilt om dens bæreevne.

Se seer-video fra oprydningen. - Se seer-video fra oprydning.