TV der bevæger dig

Ulven er her

En eller flere ulve har været på rov i Skærbæk ved Tønder og Hemmet nær Skjern.

05:12

Et af de dræbte får. (Privatfoto).

1 af 2

Det fastslår Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet. Centret har fundet DNA-spor af en ulv på dræbte husdyr; to døde kalve, to døde får og et lam.

De to får blev fundet døde ved Skærbæk 12. august.

Analyserne af spyt omkring bidmærker på de døde dyr giver ikke svar på hvor mange ulve, der er på spil.

- Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt der er tale om to nye ulve, eller om det er en af de tre han-ulve, som vi med sikkerhed ved opholdt sig i Midtjylland i foråret og forsommeren. Det er slet ikke usandsynligt, at det er de samme ulve, for ulve kan uden problemer tilbagelægge hundredvis af kilometer om dagen, så en ulv kan hurtigt komme fra Midtjylland til Vadehavet, siger biolog Hans Erik Svart fra Naturstyrelsen.

Erstatning

I juni gennemførte Miljøministeriet en midlertidige økonomisk kompensation til husdyrejere, der får deres dyr dræbt af en ulv.

Ordningen gælder indtil en ny forvaltningsplan for ulv er udarbejdet. Det arbejde er netop nu i gang i en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet, som skal komme med et udkast til en forvaltningsplan i december.

Naturstyrelsen har indsamlet gode råd til at beskytte sine husdyr mod ulve fra Sverige, Norge, Tyskland og Polen. Man kan lave ulvesikre hegn.

- Man monterer en ekstra strømførende tråd i hegnet cirka 10-20 centimeter over græsset. Ulve vil pudsigt nok hellere kravle under en hegnstråd end hoppe over, så en ekstra tråd tæt ved jorden, kan stoppe ulven. Det er også en god idé med en strømførende tråd i 50-60 centimeters højde, så er man godt dækket ind, siger skovfoged Steen Fjederholt fra Naturstyrelsen i Midtjylland, der er en af styrelsens ulvespecialister.

Hvis man er særligt plaget af ulve, kan det være nødvendigt at grave trådhegn ned i jorden langs hegnet, så ulven ikke kan grave sig under hegnet.

Tyske undersøgelser af trafikdræbte ulves maveindhold viser dog, at ulve kun yderst sjældent spiser får, lam og kalve, når der er rigelig føde i form af råvildt, kronvildt, harer, kaniner og andre småpattedyr i området.

Læs mere om ulve på Naturstyrelsens hjemmeside.