TV der bevæger dig

Vadehavet bliver opmålt med laser

En ny metode, hvor man fra et fly ved hjælp af laser måler havdybder, er bl.a. blevet brugt i Vadehavet.

Tæt på kysten kan skibe med ekkolod ikke komme ind.

Men fly med laser kan scanne fra luften og efter en tur igennem computeren røbe havbundens kontur, skriver Ingeniøren.

Metoden er bl.a. blevet brugt i Vadehavet.

- Vi har scannet Vadehavet i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet. De vil gerne vide, hvordan Vadehavet forandrer sig over tid, siger Laurids Rolighed Larsen, der er landinspektør hos Niras og leder arbejdet med opmåling af havbund.

- En opmåling af de kystnære hav¬områder kunne få stor akademisk betydning, for eksempel inden for biologi og arkæologi, siger Laurids Rolighed Larsen.

- Metoden kan udvikles, så man kan identificere sådan noget som ålegræs og muslingebanker, og man kan også forestille sig, at marine-arkæologer kan bruge de præcise data til at opdage undersøiske fortidsminder, siger Laurids Rolighed Larsen.